Rozcestník

obec Hvozdec

Historie

Stručná historie obce Hvozdec

První zmínka o obci je z roku 1543. Osudy obce Hvozdec jsou spojeny se sousední osadou Mrtník, který existovala pravděpodobně již ve 13. století. Název obce vznikl ze staročeského "mrt" = staré chrastí, možné vysvětlení je také z původně možného názvu Brtníky po "brtnicích" = včelařích, hledajících roje lesních včel. Mrtník patřil rodu Pešíků z Komárova a náležel do roku 1622 ke komárovskému panství.

Po tomto roce se komárovské panství stalo součástí panství hořovického. Původ obce souvisí s činností horníků na nedaleké Jedové hoře, kde se těžila železná ruda s vysokým obsahem rtuti (proto jedová). Do roku 1923 byla součástí Hvozdce i osada Hrachoviště.

Samotný Hvozdec odvozuje svůj název od slova“ hvozd", tedy les , a je odkazem na polohu obce na plošině mezi brdskými lesy, které se táhnou zejména jižním a jihovýchodním směrem.

Historie obce byla vždy spojena s historií komárovského a později hořovického panství, a tedy i železářstvím - těžbou železné rudy, jejím zpracováním a výrobou užitkových železných předmětů i umělecké litiny . Část obyvatel nacházela obživu i v uhlířství, práci v lese, povoznictví a tzv. kovozemědělství, tj. pracovali v komárovských či hořovických železárnách a zároveň hospodařili na malém hospodářství do 5 ha. Jen 3-4 statky plně živily své obyvatele zemědělstvím.

Nejvyššího počtu, 528 obyvatel,dosáhla obec ve 30. letech 20. století. V obci byly i 2 obuvníci, pila, řeznictví, 2 trafiky, 4 obchody smíšeným zbožím a 4 hostince.

Obec poznamenala i 1. světová válka. Padlo v ní 15 mužů a další se vrátili zraněni. 2. světová válka obci přinesla povinné odvádění dávek, nouzi o potraviny i předměty každodenní potřeby. Padli v ní 3 občané. Obětem obou válek byl postaven pomník padlých umístěný v parčíku u obecního úřadu.

Po roce 1945 život v obci ovlivnila poněkud překotná kolektivizace zemědělství, rozvoj strojírenského průmyslu v Komárově a Hořovicích, odliv mladých za pohodlnějším životem do městských sídel, zánik školy v Mrtníku, prodej domků k rekreaci a chalupaření.

Po roce 1989 byla posílena úloha obecní samosprávy, obci byl vrácen historický majetek, ale v privatizací obec přišla o vlastními silami vybudovaný vodovod či místní prodejnu a pohostinství.

V současné době dochází ke zvýšení přitažlivosti obce pro starousedlíky i nově přibývající obyvatele, kterých zde v roce 2019 žilo 251.

ODEBÍRAT NOVINKY

Kontakt

Obec Hvozdec
Hvozdec 12,
267 62 Komárov u Hořovic

E-mail: hvozdec@obec-hvozdec.cz 
Telefon: 311572339, 311573182

 

Úřední hodiny

pondělí:  18.00–20.00 hodin
čtvrtek:  18.00–20.00 hodin

Doprava

 

di

jr

mb

Rizika a nebezpečí

Vyrobeno s v Origine

26. 4. 2024 08:13

49.807416 13.878567 14 Nahoru