Obec Hvozdec, Hvozdec 12, 267 62 Komárov u Hořovic

Hlavní strana

Mariáš

Kříž nad Mrtníkem

Veřejná vyhláška - opatření při nedostatku vody
Přehled nejdůležitějších informací o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra - v části „Služby pro veřejnost“ – „Osobní doklady“.

Aktuální informace a letáky z oblasti evidence obyvatel jsou rovněž dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra, „Služby pro veřejnost“ – „Rady a služby“ – „Občan na úřadě“.

Pověřenec obce:
Dle článu č. 37 odst.7 Nařízení evropského pralamentu a rady(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - obec Boršice, jako orgán veřejné moci, který tyto údaje zpracovává - ustanovil kontaktní pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů (pověřence GDPR).

Správce a zpracovatel osobních údajů fyzických osob - obec Hvozdec, č. p. 12, 267 62 Komárov, IČ: 00233293

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Ing. Miroslava Paťavová, Miroslava Kaprálová

Kontaktní údaje na pověřence
email: mikroregion.patavova@mesto-horovice.cz, telefon: 311 575 327
email: mikroregion.kapralova@mesto-horovice.cz, telefon: 311 575 327


NOVÝ MAIL OBCE: hvozdec@obec-hvozdec.cz

     První zmínka o obci je z roku 1543. Osudy obce Hvozdec jsou spojeny se sousedním Mrtníkem, který existoval pravděpodobně již ve 13. století. Název obce vznikl ze staročeského "mrt" = staré chrastí, možné vysvětlení je také z původně možného názvu Brtníky po "brtnicích" = včelařích, hledajících roje lesních včel. Mrtník patřil rodu Pešíků z Komárova a náležel do roku 1622 ke komárovskému panství. Po tomto roce se komárovské panství stalo součástí panství hořovického. Původ obce souvisí s činností horníků na nedaleké Jedové hoře, kde se těžila železná ruda s vysokým obsahem rtuti (proto jedová). Do roku 1923 byla součástí Hvozdců i osada Hrachoviště, poté se ocitla v nově zřízeném vojenském výcvikovém prostoru a nyní patří k okresu Příbram.

Plán odezvy orgánů

Základní informace
Statut: Obec
Kraj: Středočeský
Oblast: Střední Čechy
Počet obyvatel: 250
Výměra: 383 ha
Nadmořská výška: 516 m. n. m.
Poloha: 4 km západně od Hořovic
Část obce: Mrtník

Obecní úřad
Oficiální název úřadu: Obec Hvozdec
Adresa sídla: Hvozdec 12, 267 62 Komárov u Hořovic
Bankovní spojení: 6525131/0100
IČO: 00233293
DIČ: CZ00233293
Kód obce: 531235
E-mail: hvozdec@obec-hvozdec.cz
Telefon: 311572339, 311573182
Starosta : p.Zdeněk Mottl, tel.606716051
Místostarosta : Ing. Květa Křivánková, tel. 606731281

Úřední hodiny :

pondělí: 18,00-20,00 hodin
čtvrtek: 18,00- 20,00 hodin

Obecné informace
Pošta: Ne
Škola: Ne
Zdravotnické zařízení: Ne
Policie: Ne
Kanalizace: Ne
Plynovod: Ne
Vodovod: Ano
znak obce Hvozdec
Zprávy

PRAVIDLA ZVEŘEJŇOVÁNÍ
Pravidla pro zveřejňování dokumentů

VÝZVY
Výzva k podání nabídky "Oprava budovy OÚ Hvozdec"

Krycí list nabídky opravy budovy

Slepý výkaz výměr pro "Oprava budovy OÚ ve Hvozdci

Smlouva o dílo - oprava budovy OÚ

Vyvěšeno: 5.4.2019 Sejmuto: 5.5.2019

Výzva k podání nabídky "Odbahnění rybníka, oprava opevnění a rekonstrukce výpustí"

Krycí list nabídky odbahnění rybníka

Položkový rozpočet odbahnění rybníka

Smlouva o dílo - odbahnění rybníka

Vyvěšeno: 5.4.2019 Sejmuto: 5.5.2019

Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce místní komunikace ve Hvozdci"

Krycí list nabídky rekonstrukce místní komunikace ve Hvozdci

Smlouva o dílo - rekonstrukce místní komunikace ve Hvozdci

Vyvěšeno: 5.4.2019 Sejmuto: 5.5.2019

Výzva k podání nabídky "Pořízení nového dopravního automobilu"

Výzva k podání nabídky "Pořízení nového dopravního automobilu"

Krycí list nabídky dopravní automobil

Technické parametry nového dopravního automobilu

Vyvěšeno: 28.3.2018 Sejmuto: 23.4.2018

Výzva k podání nabídky "Oprava márnice Mrtník"

Vyvěšeno: 29.3.2018 Sejmuto: 12.4.2018

Výzva k podání nabídky "Oprava střechy"

Vyvěšeno: 5.3.2018 Sejmuto: 22.3.2018

Výzva k podání nabídky "MAS Brdy"

Hodnocení nabídek "Mrtník"
Vyvěšeno: 1.5.2017 Sejmuto: 31.5.2017

Hodnocení nabídek "K Hačkám"
Vyvěšeno: 1.5.2017 Sejmuto: 31.5.2017

Výzva k podání nabídky - změna územního plánu
Vyvěšeno: 1.5.2017 Sejmuto: 31.5.2017

Výzva k podání nabídky - rekonstrukce místní komunikace - Mrtník
Vyvěšeno: 4.4.2017 Sejmuto: 24.4.2017

Krycí list nabídky - komunikace Mrtník
Vyvěšeno: 4.4.2017 Sejmuto: 24.4.2017

Slepý výkaz výměr pro položkový rozpočet - komunikace Mrtník
Vyvěšeno: 4.4.2017 Sejmuto: 24.4.2017

Výzva k podání nabídky - rekonstrukce místní komunikace
Vyvěšeno: 4.4.2017 Sejmuto: 24.4.2017

Krycí list nabídky - komunikace
Vyvěšeno: 4.4.2017 Sejmuto: 24.4.2017

Slepý výkaz výměr pro položkový rozpočet - komunikace
Vyvěšeno: 4.4.2017 Sejmuto: 24.4.2017

Výzva k zahájení VDŘ 2017 z rozpočtu obce
Vyvěšeno: 30.1.2017 Sejmuto: 17.2.2017

Výzva VŘ - pasportizace komunikace
Vyvěšeno: 9.2.2016 Sejmuto: 17.3.2016

Výzva VŘ - oprava střechy na budově bývalé školy v Mrtníku
Vyvěšeno: 9.11.2016 Sejmuto: 9.12.2016

Výzva VŘ - Dešťová kanalizace - kanalizační stoka G1 Hvozdec
Vyvěšeno: 14.7.2016 Sejmuto: 14.8.2016

FINANCE
Závěrečný účet DSO za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - 03/19

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 02/19

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Schválený rozpočet DSO 2019

Schválený střednědobý výhled 2020 - 2021
Vyvěšeno: 10.12.2018 Sejmuto: 27.12.2018

Rozpočet 2019
Vyvěšeno: 15.11.2018 Sejmuto: 3.12.2018

Schválený závěrečný účet mikroregionu Hořovicka 2017

Závěrečný účet DSO 2017
Vyvěšeno: 22.06.2018 Sejmuto: 30.06.2019

Závěrečný účet DSO 2017 - zkrácený
Vyvěšeno: 22.06.2018 Sejmuto: 30.06.2019

Návrh závěrečného účtu 2017

Návrh závěrečného účtu DS 2017

Stanovy dobrovolného svazku obcí

Návrh rozpočtu mikrorergionu na rok 2018

Rozpočtový výhled mikroregionu 2018-2021

Návrh střednědobého výhledu Dobrovolného svazku 2018-2021

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku 2018-2021

Střednědobý výhled 2018-2021
Vyvěšeno: 16.12.2017 Sejmuto: 31.12.2018

Návrh střednědobý výhled 2018-2021
Vyvěšeno: 1.12.2017 Sejmuto: 16.12.2017

Rozpočet rok 2018
Vyvěšeno: 1.12.2017 Sejmuto: 31.12.2018

Závěrečný účet 2016
Vyvěšeno: 10.5.2017 Sejmuto: 26.5.2017

Střednědobý výhled 2017-2019
Vyvěšeno: 25.2.2017 Sejmuto: 16.3.2017

Schválený rozpočet mikroregionu Hořovicko 2017
Vyvěšeno: 25.11.2016 Sejmuto: 2.1.2017

Schválený rozpočet - zajištění dopravní obslužnosti 2017
Vyvěšeno: 21.12.2016 Sejmuto: 21.1.2017

Rozpočet na rok 2017
Vyvěšeno: 9.11.2016 Sejmuto: 25.11.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017
Vyvěšeno: 24.10.2016 Sejmuto: 9.11.2016

Změna dlouhodobého finančního výhledu 2015-2018
Vyvěšeno: 25.10.2016 Sejmuto: 24.11.2016

Audit 2015
Vyvěšeno: 12.4.2016 Sejmuto: 12.5.2016

Položkový rozpočet - opravy místní komunikace

INFORMACE
Zpráva auditora rok 2018

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 1.4.2019

Strategický program obce 2018-2028

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019

Pozvánka na seminář "Novinky v dotacích pro úspornou domácnost" dne 14.5.2019

Svoz nebezpečného odpadu 11.5.2019

Hořovice civilní letectví

Platné OZV 2019

Výroční zpráva 2018

Možnost zhlédnout dokumenty

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 10.12.2018

Dodatek č.1. směrnice hroby

Pozvánka na veřejné zasedání dne 21.9.2018

Nařízení o stanovení jízdného

Informace o registraci stran k volbám

Prázdninové setkání 18.8.18

Datum konání voleb

Informacce o počtu volebních okrsků

Smlouva o pořízení nového DA pro JSDH

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdec rok 2017

Stanovení počtu členů

VAK Beroun - vyúčtování vodné a stočné (dopis)

Vyúčtování vodné a stočné položky

Odvoz velkoobjemového opadu

Řád veřejného pohřebiště

Dodatek - noční klid

Dodatek - odpady

Výroční zpráva

Investiční program

Program rozvoje venkova

Oznámení o projednání územního plánu

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu

Výsledky voleb 2017

Oznámení opatrovník

Výběrové řízení - přestupky v dopravě

Výběrové řízení - stavební úřad

Volby do PS PČR 20.-21.10.17 - členové

Volby do PS PČR 20.-21.10.17 - zapisovatel

Volby do PS PČR 20.-21.10.17 - min. počet členů

Veřejná vyhláška - nedostatek vody

Nařízení města Hořovice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Vyvěšeno: 10.5.2017 Sejmuto: 26.5.2017

Nařízení 01/17 likvidace odpadních vod

Pozvánka na seminář SCLLD - "Připravujeme výzvy MAS Brdy"

Záměr odprodeje majetku obce Hvozdec - pozemek p.č. 640/2 k.ú. Hvozdec
Vyvěšeno: 1.2.2016 Sejmuto: 20.2.2016

Dodatek č1/2017
Vyvěšeno: 31.1.2017 Sejmuto: 18.2.2017

OZV o nočním klidu
Vyvěšeno: 10.1.2017 Sejmuto: 30.1.2017

Stoka G1 - závěrečné vyúčtování

Kominické práce

Vývoz žump - kontakty

Otázky a odpovědi - Pálení

Výsledky výběrového řízení Malašovka
Vyvěšeno: 21.1.2016 Sejmuto: 30.3.2016

Pohotovost VAK Beroun - 606 666 990

Vývoj situace kolem hrobového zařízení

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Seznam neidetifikonavých osob

POČASÍ

Poplatek za pronájem prostor OÚ

Vyhláška o místním poplatku za provoz odpadů

Náklady na odpad

Prodej buttonů se znakem obce

Směrnice hroby