Obec Hvozdec, Hvozdec 12, 267 62 Komárov u Hořovic

Zastupitelstvo

Obecně závazné vyhlášky: 2019
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška MěÚ Hořovice
Vyhláška 1/2019
Vyhláška 2/2019
OZV 1/2019
OZV 2/2019
Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce obve Hvozdec
Veřejná Vyhláška ZOPK
Vyhláška 1/2015

Obecně závazné vyhlášky: 2018
Vyhláška č. 1

Obecně závazné vyhlášky: 2017
Vyhláška č. 1
Veřejná vyhláška


Obecně závazné vyhlášky: 2014
Vyhláška č. 1

Obecně závazné vyhlášky: /vyvěšeno dne: 6.4.2011/
Vyhláška č. 3
Vyhláška č. 4
Vyhláška č. 5
Vyhláška č. 6
Vyhláška č. 7
Vyhláška č. 8

Zápisy 2019:
zápis ze zasedání dne 14.1.2019
zápis ze zasedání dne 1.4.2019
zápis ze zasedání dne 13.5.2019
zápis ze zasedání dne 27.5.2019
zápis ze zasedání dne 8.7.2019
zápis ze zasedání dne 15.8.2019
zápis ze zasedání dne 16.9.2019
zápis ze zasedání dne 7.11.2019
zápis ze zasedání dne 29.11.2019


Zpravodaje 2019:
informační zpravodaj č. 1/2019
informační zpravodaj č. 3/2019
informační zpravodaj č. 4/2019

Zápisy 2018:
zápis ze zasedání dne 22.1.2018
zápis ze zasedání dne 1.3.2018
zápis ze zasedání dne 13.4.2018
zápis z mimořádného zasedání dne 3.5.2018
zápis ze zasedání dne 17.5.2018
zápis ze zasedání dne 11.6.2018
zápis ze zasedání dne 26.6.2018
zápis ze zasedání dne 13.8.2018
zápis ze zasedání dne 30.8.2018
zápis ze zasedání dne 10.9.2018
zápis ze zasedání dne 21.9.2018
zápis z ustavujícího zasedání dne 2.11.2018


Zpravodaje 2018:
informační zpravodaj č. 1/2018
informační zpravodaj č. 2/2018
informační zpravodaj č. 3/2018
informační zpravodaj č. 4/2018
informační zpravodaj č. 5/2018

Zápisy 2017:
zápis ze zasedání dne 30.1.2017
zápis ze zasedání dne 16.3.2017
zápis ze zasedání dne 27.4.2017
zápis ze zasedání dne 26.5.2017
zápis ze zasedání dne 4.9.2017
zápis ze zasedání dne 30.10.2017
zápis ze zasedání dne 01.12.2017

Zpravodaje 2017:
informační zpravodaj č. 1/2017
informační zpravodaj č. 2/2017
informační zpravodaj č. 3/2017
informační zpravodaj č. 4/2017

Zápisy 2016:
zápis ze zasedání dne 7.1.2016
zápis ze zasedání dne 9.2.2016
zápis ze zasedání dne 1.4.2016
zápis ze zasedání dne 9.5.2016
zápis ze zasedání dne 9.6.2016
zápis ze zasedání dne 14.7.2016
zápis ze zasedání dne 4.8.2016
zápis ze zasedání dne 11.8.2016
zápis ze zasedání dne 30.8.2016
zápis ze zasedání dne 1.12.2016
zápis ze zasedání dne 15.12.2016

Zpravodaje 2016:
informační zpravodaj č. 1/2016
informační zpravodaj č. 2/2016
informační zpravodaj č. 3/2016
informační zpravodaj č. 4/2016

Zápisy 2015 :
zápis ze zasedání dne 9.2.2015
zápis ze zasedání dne 2.3.2015
zápis ze zasedání dne 10.4.2015
zápis ze zasedání dne 18.5.2015
zápis ze zasedání dne 8.6.2015
zápis z mimořádného zasedání dne 18.6.2015
zápis ze zasedání dne 3.7.2015
zápis ze zasedání dne 3.8.2015
zápis ze zasedání dne 11.9.2015
zápis ze zasedání dne 12.10.2015
zápis ze zasedání dne 27.11.2015

Zpravodaje:
informační zpravodaj č. 1/2010

informační zpravodaj č. 4/2010

informační zpravodaj č. 1/2011

informační zpravodaj č. 2/2011
informační zpravodaj č. 1/2012
informační zpravodaj č. 2/2012
informační zpravodaj č. 3/2013
informační zpravodaj č. 1/2014
informační zpravodaj č. 2/2014
informační zpravodaj č. 3/2014
informační zpravodaj č. 4/2014
informační zpravodaj č. 1/2015
bleskový informační zpravodaj 2015
informační zpravodaj č. 2/2015
informační zpravodaj č. 3/2015

Zápisy 2012 :
zápis ze zasedání dne 8.2.2012, usnesení ze dne 8.2.2012
zápis ze zasedání dne 10.4.2012, usnesení ze dne 10.4.2012
zápis ze zasedání dne 30.8.2012, usnesení ze zasedání dne 30.8.2012
zápis ze zasedání dne 14.11.2012, usnesení ze zasedání dne 14.11.2012
zápis ze zasedání dne 17.12.2012
zápis ze zasedání dne 27.12.2012, usnesení ze zasedání dne 27.12.2012


Zápisy 2013 :
zápis ze zasedání dne 28.1.2013 usnesení ze zasedání dne 28.1.2013
zápis ze zasedání dne 25.2.2013
zápis ze zasedání dne 26.4.2013
zápis ze zasedání dne 3.6.2013
zápis ze zasedání dne 4.7.2013
zápis ze zasedání dne 12.8.2013
zápis ze zasedání dne 9.9.2013
zápis ze zasedání dne 30.9.2013
zápis ze zasedání dne 11.11.2013
zápis ze zasedání dne 6.12.2013

Zápisy 2014 :
zápis ze zasedání dne 3.2.2014
zápis ze zasedání dne 10.3.2014
zápis ze zasedání dne 26.3.2014
zápis ze zasedání dne 30.4.2014
zápis ze zasedání dne 9.6.2014
zápis ze zasedání dne 14.7.2014
zápis ze zasedání dne 25.8.2014
zápis ze zasedání dne 26.9.2014
zápis z ustavujícího zasedání dne 5.11.2014
zápis ze zasedání dne 8.12.2014
zápis ze zasedání dne 18.12.2014

Rozpočty:
rozpočet 2005
rozpočtová změna 2005 č.1
rozpočtová změna 2005 č.2
návrh rozpočtu na rok 2006

Schválený rozpočet na rok 2010

Návrh rozpočtu 2011

Rozpočtový výhled 2010-2014

Závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2010 / vyvěšeno: 31.3.2011/

Schválený rozpočet / vyvěšeno: 22.4.2011, sejmuto: 10.5.2011 /Audity:
Zpráva auditora
Zpráva auditora 2008

Porady:
Porada č.1

Zápisy archiv :
zápis č.1/2005
zápis č.2/2005
zápis č.3/2005
zápis č.1/2006
ustavující zasedání
zápis č.1/2007

Zápisy 2008 :
zápis č.3/2008
zápis č.4/2008
zápis č.6/2008

Zápisy 2009 :
zápis č.2/2009; usnesení č.2/2009

zápis z mimořádného zasedání ze dne 29.6.2009

zápis ze zasedání 26.9.2009 , usnesení 25.9.2009

zápis ze zasedání 10.12.2009, usnesení 10.12.2009

zápis ze zasedání 30.12.2009, usnesení 30.12.2009


Zápisy 2010 :

zápis ze zasedání dne 9.4.2010, usnesení ze dne 9.4.2010

zápis ze zasedání dne 14.6.2010, usnesení ze dne 14.6.2010

zápis ze zasedání dne 6.12.2010, usnesení ze dne 6.12.2010


Zápisy 2011 :

zápis ze zasedání dne 3.1.2011, usnesení ze dne 3.1.2011

zápis ze zasedání dne 7.2.2011, usnesení ze dne 7.2.2011

zápis ze zasedání dne 7.3.2011, usnesení ze dne 7.3.2011

zápis ze zasedání dne 22.4.2011, usnesení ze dne 22.4.2011

zápis ze zasedání dne 16.5.2011, usnesení ze dne 16.5.2011

zápis ze zasedání dne 1.8.2011, usnesení ze dne 1.8.2011

zápis ze zasedání dne 5.9.2011, usnesení ze dne 5.9.2011
zápis ze zasedání dne 7.11.2011

zápis ze zasedání dne 8.12.2011, usnesení ze dne 8.12.2011

Pozvánka na zasedání dne 16.3.2017

Závěrečný účet - hořovicko rok 2014

Veřejné zasedání 25.2.13
Výsledky VOLEB PREZIDENTA 2013 - 2.kolo
Výsledky VOLEB PREZIDENTA 2013
Vítání občánků
Výsledky voleb 2012 Senát II. kolo
Výsledky voleb 12.-13.10.2012
Oslavy 110. výročí SDH Hvozdec a Setkání rodáků
Závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2011
Schválený rozpočet na rok 2010 Finanční kontroly v roce 2009
Poplatky 2009
Rozpočtové odchylky
Návrh rozpočtu 2009
Rozpočet na rok 2010
Návrh rozpočtu 2011

Stavba jezu na Červeném potoce
Spolková činnost 2009
Zprávy
Oznamovací povinnost 8dní před konáním akce na OÚ

Bezpečnost při provozu komínů ...

Návrh rozpočtu 2011


Rozpočtový výhled 2010-2014


Příjmy 2011

Výdaje 2011

Návrh dlouhodobého plánu obce

Výjezdní zasedání

Stavba jezu na Červeném potoce

Spolková činnost 2009

Výměna občanských průkazů

Zásady při posuzování žádostí o kácení stromů

Změna trvalého pobytu