Obec Hvozdec, Hvozdec 12, 267 62 Komárov u Hořovic

Fotogalerie - Vítání občánků 2015

 

 

 

 

 

 

 

Vítání občánků ve Hvozdci.
V předvečer státního svátku, v neděli 27.9. 2015, se ve Hvozdci konalo v zasedací síní obecního úřadu. Vítání občánků. Místostarostka obce Ing. Květa Křivánková spolu s členkami komise pro kulturu, sport a sociální otázky přivítaly 3 dětičky, a to Petra Chvojku, Marii Šilhavou a Pavla Kleknera. Potěšitelné je, že oba chlapci se dostavili se svými rodiči z osady Mrtník, což je příslibem pro další rozvíjení této malebné části naší obce. Marie Ernestová, obec Hvozdec
:: ZPĚT ::