Obec Hvozdec, Hvozdec 12, 267 62 Komárov u Hořovic

Fotogalerie

 

ROK 2009

 

ROK 2010

 ROK 2011

 ROK 2012

 

Kronika ve fotografiích

 

Dětský bál

 

Dětský bál

Dětský bál

 

Drakiáda

 

Velikonoční výstava a vernisáž

Máje 2011

Pepícký bál

 

Posvícení

 

Máje 2010

Dětský den

Máje 2012

 

Czech Point a obec

 

Dětský den

Vítání občánků

Oslavy 110.výročí SDH

 

Hvozdec po celý rok

 

Nohejbal - září

Nohejbal - září

Dotace - oprava Božích muk

 

 

Vítání občánků - 11.9.

 

Vítání občánků

 

 

Zima 2010 - Mikuláš ...

 

 

 

ROK 2013

ROK 2014

ROK 2015

ROK 2016

 

Dětský bál

Máje 2014

Maškarní

Karneval

 

Máje 2013

SDH Hvozdec

Máje 2015

Jarní bál 2016

 

Vítání občánků

Vzpomínková akce k 70.výročí

Dětské hřiště 23.4.

 

Tenis

Pohádkový les

Vítání občánků

 

Vítání občánků

Máje

 

Drakiáda

Loučení s prázdninami 27.8.

 

Vítání občánků 24.9.

 

Drakiáda

 

Vánoční Macechy 2016

 

ROK 2017

ROK 2018

 

Maškarní bál

Karneval

Jarní bál

Masopust

Pálení čarodějnic

Máje

 

Máje Dětský den

 

Dětský den

Setkání 18.8.

 

Loučení s prázdninami

Drakiáda

 

Drakiáda

 

Mikuláš