Obec Hvozdec, Hvozdec 12, 267 62 Komárov u Hořovic

Fotogalerie

 

ROK 2009

 

ROK 2010

 ROK 2011

 ROK 2012

 

Kronika ve fotografiích

 

Dětský bál

 

Dětský bál

Dětský bál

 

Drakiáda

 

Velikonoční výstava a vernisáž

Máje 2011

Pepícký bál

 

Posvícení

 

Máje 2010

Dětský den

Máje 2012

 

Czech Point a obec

 

Dětský den

Vítání občánků

Oslavy 110.výročí SDH

 

Hvozdec po celý rok

 

Nohejbal - září

Nohejbal - září

Dotace - oprava Božích muk

 

 

Vítání občánků - 11.9.

 

Vítání občánků

 

 

Zima 2010 - Mikuláš ...

 

 

 

ROK 2013

ROK 2014

ROK 2015

ROK 2016

 

Dětský bál

Máje 2014

Maškarní

Karneval

 

Máje 2013

SDH Hvozdec

Máje 2015

Jarní bál 2016

 

Vítání občánků

Vzpomínková akce k 70.výročí

Dětské hřiště 23.4.

 

Tenis

Pohádkový les

Vítání občánků

 

Vítání občánků

Máje

 

Drakiáda

Loučení s prázdninami 27.8.

 

Vítání občánků 24.9.

 

Drakiáda

 

Vánoční Macechy 2016

 

ROK 2017

ROK 2018

ROK 2019

 

Maškarní bál

Karneval

Dětský den

Jarní bál

Masopust

Pálení čarodějnic

Máje

 

Máje Dětský den

 

Dětský den

Setkání 18.8.

 

Loučení s prázdninami

Drakiáda

 

Drakiáda

 

Mikuláš