Obec Hvozdec, Hvozdec 12, 267 62 Komárov u Hořovic

Finance

Rozpočty:

Rozpočet na rok 2016

Závěrečný účet za rok 2015

Rozpočet 2015

Dlouhodobý finanční výhled 2015 - 2018

Závěrečný účet 2014 - sumárně

Závěrečný účet 2014 - detailně

Zprávy
Oznamovací povinnost 8dní před konáním akce na OÚ

Bezpečnost při provozu komínů ...

Rozpočtový výhled 2010-2014


Příjmy 2011

Výdaje 2011

Návrh dlouhodobého plánu obce

Výjezdní zasedání

Zásady při posuzování žádostí o kácení stromů

Změna trvalého pobytu